Duplicate-1

  • Price: 22.00 zł
  • Tell a friend
| more

Karta przeprowadzonych zajęć

Wzór zgodny z nowelizacją Rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 31.10.2016. 

Kartę przeprowadzonych zajęć obowiązkowo powinien posiadać każdy kursant.

Bloczek 100 szt.
Format A5 miękka