Podręcznik ADR Kurs ADR 2015-2017

  • Cena: 51,00 zł
  • Poleć produkt

Podręcznik ADR to kompendium wiedzy dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych. Zawarte informacje uwzględniają najnowszą wersję umowy ADR obowiązującą w latach 2015-2017. Zestaw odpowiada zakresem tematycznym wymaganiom Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na kursach dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Obejmuje materiał na szkolenie podstawowe, oraz szkolenia specjalistyczne: przewóz w cysternach, materiały wybuchowe i materiały promieniotwórcze. W podręczniku znajduje się również alfabetyczny spis towarów niebezpiecznych.

Podręcznik dedykowany jest przede wszystkim dla kierowców ale może być przydatny w codziennej pracy nadawców, spedytorów i doradców DGSA.

TREŚCI:

1. Spotkania 1-3 (trzy dni kursu)

Obejmują materiał wymagany w czasie szkolenia podstawowego: przepisy prawne, klasyfikacja (z wyłączeniem klasy 1 i 7), wyposażenie pojazdów, dokumentacja (z wyłączeniem dokumentów wymaganych przy przewozie w cysternach oraz klasy 1 i 7), przewóz w sztukach przesyłki, przewóz luzem, zasady zachowania się na drodze – w tym w tunelach, kontrola przewozu towarów niebezpiecznych, podstawowe zasady pierwszej pomocy.

2. Spotkania 4-5 (dwa dni kursu)

Obejmują materiał wymagany w czasie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu w cysternach: identyfikacja materiałów dopuszczonych do przewozu w cysternach, dokumenty wymagane w czasie przewozu w cysternach (zaświadczenie dopuszczenia pojazdu ADR, specyficzne zapisy w dokumencie przewozowym), wymagania konstrukcyjne wobec pojazdów, wymagania konstrukcyjne wobec cystern, podstawowe zasady podczas napełniania i opróżniania cystern, zachowanie się cysterny podczas jazdy.

3. Spotkanie 6 (jeden dzień kursu)

Obejmuje materiał wymagany w czasie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1:  klasyfikacja materiałów wybuchowych, dokumenty wymagane w czasie przewozu materiałów wybuchowych (zaświadczenie dopuszczenia pojazdu ADR, specyficzne zapisy w dokumencie przewozowym), wymagania konstrukcyjne wobec pojazdów.

4. Spotkanie 7 (jeden dzień kursu)

Obejmuje materiał wymagany w czasie szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7:  podstawowe informacje o promieniowaniu jonizującym, klasyfikacja materiałów promieniotwórczych, dokumenty wymagane w czasie przewozu materiałów promieniotwórczych - specyficzne zapisy w dokumencie przewozowym, konstrukcja sztuk przesyłki, zasady ładowania pojazdów i organizacji przewozu.

5. Załącznikiem do podręcznika są instrukcje pisemne zgodne z ADR dla członków załogi pojazdu obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku.

6. Osobno zebrano przykładowe pytania egzaminacyjne posegregowane według treści spotkań.

 

SYSTEM SZKOLENIA ADR to:

  • Vademecum Wykładowcy, podręcznik gwarantujący spójność i aktualność informacji,
  • regulacje prawne podane w przystępnej formie,
  • klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
  • opisy dostępnych sposobów przewozu,
  • tabela z kompletnym wykazem materiałów niebezpiecznych,
  • zestaw pytań kontrolnych i obowiązkowe instrukcje dla kierowców.


Podręcznik:
Format: B5
Liczba stron: 520
Papier: kreda mat 90 g/m2
Oprawa: klejona, karton powlekany 250 g/m2 + folia błysk
Druk w pełnym kolorze