O firmie

e-kierowca sp. z o.o. sp. k.

Al. Wojska Polskiego 184
71-256 Szczecin

NIP: 852-25-88-278
REGON: 320996032

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Szczecinie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000385224
Bank: ALIOR BANK
Nr Rachunku: 93 2490 0005 0000 4530 8048 2218